Saamen lippu

Tänään 6.2.2019 on saamelaisten kansallispäivä. Helsingin Sanomat julkaisi eilen Tanja Aitamurton kolumnin "Suomalaiset tietävät liian vähän saamelaisista" (HS 5.2.2019, A 5). Siinä syytetään suomalaista koulujärjestelmää siitä, että se ei tarjoa kattavaa tietoa saamelaisista. Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta, joka asuu pohjoisessa, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella.

Todellakin, suomalaiset tuntevat hävettävän huonosti oman alkuperäiskansansa elämäntapaa, historiaa ja kulttuuria. Tästä johtuen suomalaisilla päättäjillä on niin ikään paljon hävettävää siinä, miten Suomen valtio on kohdellut kulttuuriamme rikastatuttavaa harvinaista aarrettamme, saamelaisia. Eikä kysymyksessä ole vain historiallinen rasite. Tässä asiassa on sivistymätön ja kansainvälisiä supimuksiakin rikkova käyttäytyminen todellisuutta myös tämän päivän  Suomessa.

Aitamurton syyttävä sormi osoitta ihan oikeaan suuntaan. Mistäpä muualta tietoa omasta alkuperäiskansastamme kansalisille voisikaan kattavammin jakaa kuin peruskoulusta! Olen pahoillani ja häpeissäni, kun on pakko tunnustaa, että myös käsityö-oppiaine joutuu tässä  syytettyjen penkille.

Ihan varmaan monessa koulussa on kuitenkin tutustuttu käsityötunneilla saamelaisten käsityöperinteeseen tavalla tai toisella, ehkä myös otettu saamelaiskäsityöt virikeaineistoksi oppilaan oman työn suunnittelussa. Kaikki kunnia niille opettajille, jotka ovat ottaneet samelaisen käsityökulttuurin mukaan opetukseensa. Mutta opetussuunnitelmassa tämä asia on kyllä sivuutettu, ja se on vahinko.

Saamelaiskäsityö on laaja ja monimateriaalinen kokonaisuus, jolla on pitkä historia ja joka on hyvin näkyvä osa saamelaiskulttuuria myös tänä päivänä. Lyhytkin tutustuminen siihen voisi herättää oppilaassa mielenkiintoa saamelaisia ja heidän kulttuuriaan kohtaan, ja olla alkuna suurelle sivistystehtävälle. Meillä ei koulussamme ole, käsityön lisäksi, toista sellaista oppiainetta, kasvatuksen välinettä, jolla olisi yhtä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti tässä asiassa.


Kaksi taiteilija Outi Pieskin töistä ottamaani kuvaa hänen Emmassa alkuvuoteen asti olleesta näyttelystään:


Saamelaiskäsityöt Punomo.fi käsityösivustossa »