Käsityöideoita kokeneille käsille

19.4.2016 - Kirjoittanut

Post thumbnail

Innostavan ja onnistumisen kokemuksia tarjoavan käsityön suunnitteleminen perustuu aina oppijan iästä riippumatta samaan lähtökohtaan - sopivan haastavuustason löytämiseen. Erilaisten käsitöiden soveltuvuus eri vanhuksille riippuu hyvin paljon vanhuksen toimintakunnosta, siispä on ensisijaisen tärkeää tuntea jo hieman…

Avaa postaus

Entä mitä huomioin käytännössä?

19.4.2016 - Kirjoittanut

Post thumbnail

Tärkeintä vanhusten kanssa työskennellessä on kohdata heitä tasaveroisina yksilöinä, siinä missä ketä hyvänsä opetettaessa. Toki hyvä tilannetaju, taustatekijöiden tiedostaminen ja konkreettisiin käytännön seikkoihin muutaman ajatuksen uhraaminen tekevät kohtaamisista entistäkin sujuvampia. Sukupolvien välinen kohtaaminen itsessäänkin edellyttää…

Avaa postaus

Muistisairauksista ja niiden vaikutuksista

19.4.2016 - Kirjoittanut

Post thumbnail

Vaikka yleisesti puhutaan muistisairauksista, on erillisten muistisairausten kirjo hyvin laaja. Kaikki muistisairauden muodot liittyvät enemmän tai vähemmän aivojen tai niiden yksittäisten alueiden häiriöityneeseen tai muuten poikkeukselliseen toimintaan. Seuraavassa lyhyesti yleisimmistä muistisairauksista ja niiden vaikutuksista ihmisen…

Avaa postaus

Pieni sanasto vanhustyöhön

19.4.2016 - Kirjoittanut

Post thumbnail

Vanhustyöhön liittyy paljon ammattisanastoa, joka voi hämmentää alaa tuntematonta. Tähän olemme koonneet tärkeitä termejä, jotka selventävät vanhustyön kenttää ja auttavat kommunikoimaan henkilökunnan kanssa palvelukeskuksissa. Geriatria: Iäkkäiden hoitoon keskittyvä kliinisen lääketieteen erikoisalue. Keskittyy sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen,…

Avaa postaus

Miten ja miksi? Teoriaa käytännön takana

19.4.2016 - Kirjoittanut

Post thumbnail

Tieteellisen teoriakirjallisuuden puolella löytyy laajalti niin vanhuksia, erilaisia ikääntymiseen liittyviä sairauksia kuin käsitöitä ja niiden opettamistakin käsittelevää kirjallisuutta, mutta sen sijaan vanhusten kohtaamista käsityön kautta on kirjallisuudessa käsitelty huomattavasti vähemmän. Uusimmat tutkimukset tarjoavat suuntaa-antavaa ja…

Avaa postaus