Innostavan ja onnistumisen kokemuksia tarjoavan käsityön suunnitteleminen perustuu aina oppijan iästä riippumatta samaan lähtökohtaan - sopivan haastavuustason löytämiseen. Erilaisten käsitöiden soveltuvuus eri vanhuksille riippuu hyvin paljon vanhuksen toimintakunnosta, siispä on ensisijaisen tärkeää tuntea jo hieman ennalta oppijoiden taustaa ja mahdollisia rajoitteita. Jokaisen vanhuksen ja jokaisen opetustilanteen yksilöllisyydestä johtuen on mahdotonta tarjota varmoja patenttiratkaisuja toimiviksi käsityöideoiksi, mutta seuraavassa haluamme antaa esimerkin vanhusten päivätoiminnassa toteutetusta käsityöprojektista ja millaisia tekijöitä työpajan suunnittelussa tuli huomioida.

Vanhuksille soveltuvien käsitöiden suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavia seikkoja:

  • Kuinka paljon käsityötekniikka edellyttää sorminäppäryyttä tai tarkkaa näköä? Monella vanhuksella kädet jäykistyvät ja puristusvoima heikkenee, samoin kuin näkö.
  • Millaista liikkuvuutta käsityö edellyttää? Käsillä tekeminen on aina fyysistä, vaikkei sitä tulisikaan heti miettineeksi. Vaikka tarkkuutta vaativat työt saattavatkin olla vanhuksille haastavia, laajojen liikeratojen työt, kuten huovuttaminen, sen sijaan saattavat luonnistua vielä oikein mainiosti.
  • Onko oikeaa tai väärää tapaa tehdä käsitöitä? Moni vanhus on elänyt nuoruuttaan aikana, jolloin käsitöihin liittyi ajatus virheettömän siististä oikein tekemisestä. Mikäli tällainen työjälki ei vanhemmiten enää onnistukaan, saattaa se turhauttaa vanhusta. Niinpä on hedelmällisintä valita jokin työtapa, joka ei välttämättä ole vanhukselle entuudestaan tuttu ja jossa kokeilevalle tekemiselle on sijaa.
  • Mikä sopiva vaikeustaso? Oman toimintakyvyn heikkenemisen tiedostaminen saattaa olla vanhuskelle hyvin turhauttavaa, jonka takia sopivan haastavuustason löytäminen on erityisen tärkeää. Mikäli vanhus kokee tekemisen liian vaikeaksi, saattaa se lannistaa, mutta toisaalta vanhusken taitoja aliarvioivat työt turhauttavat usein yhtä paljon, aivan kuten ketä vaan meistä!