Käsityönopettaja ja peruskoulu, opetussuunnitelmat ja iltakurssit työväenopistolla, tuttuja juttuja! Vaan entäpä käsityönopettaja vanhustyössä? Käsityöammattilaisen toimintakenttä laajenee nykyisin yhtenään tehden uusia aluevaltauksia niin opetustapojen, -ympäristöjen kuin kohderyhmienkin suhteen. Yksi käsityönopettajille hiljalleen avautuva kenttä on työskentely vanhusten parissa. Uusien opetuskontekstien haltuunotto ei aina kuitenkaan ole täysin mutkatonta, sillä toimiminen esimerkiksi juuri vanhusten parissa edellyttää käsityöosaamisen lisäksi ymmärrystä vanhuuteen liittyvistä tekijöistä, kuten toimintakykyyn vaikuttavista sairauksista.

Tämän blogin tarkoitus on tukea käsityönopettajia (sekä muita käsityöammattilaisia) moniammatillisessa yhteistyössä, käsitöiden ja vanhustyön yhdistämisessä. Yhteistyön helpottamiseksi haluamme tämän blogin kautta tarjota mm. pienen vanhustyön sanaston, ajatuksia opetuksellisesta otteesta koulukontekstin ulkopuolella, tietoa yleisimmistä muistisairauksista sekä suuntaa-antavia ideoita vanhuksille soveltuvista käsitöistä.

Blogin taustalla on Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoiden ainedidaktinen kehittämisprojekti sekä keväällä 2016 toteutettu harjoittelujakso muistisairaiden palvelukeskuksessa.