Tämä sivusto käsittelee vaatteen elinkaarta. Sen tarkoituksena on toimia aiheeseen liittyvänä oppimateriaalina peruskoulun ylimmillä luokilla.

Vaatteen elinkaareen sisältyy kaikki vaiheet vaatteen materiaalin tuotannosta vaatteen valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen.

Sivustolta löytyy sekä tietoa että pohdittavia tehtäviä vaatteen elinkaaren eri vaiheisiin liittyen.

Alla oleva video on lyhyt ja yksinkertainen johdanto aiheeseen. Videossa vaatteen elinkaareen tutustutaan villaneuleen avulla.