valkonen

Sivuston video-oppimateriaali on suunnattu yläkouluikäisille kestävän käsityön opetukseen. Toivottavasti materiaalista on hyötyä muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Käsityö-oppiaineella on mahdollisuus tuoda kestävää kehitystä ja eettisiä ajatuksia monipuolisesti esille. Kestävä käsityö aiheena on hyvin ristiriitainen, joka voi aiheuttaa opettajalle neuvottomuutta, sillä oikeita vastauksia ei ole. Oppilaiden ajatuksia aiheesta tulisi kuitenkin herätellä.

Miten tätä vaikeaa aihetta tulisi käsitellä?

Tavoitteinamme on ollut tuoda käsite kestävä käsityö lähelle tavallista elämää ja tehdä aihe helposti lähestyttäväksi. Etusivulla oleva infovideo johdattaa aiheeseen kertomalla esimerkein, mitä kestävä käsityö voi olla. Lisäksi olemme kuvanneet kolme kohtausta, joissa käsitellään kestävää käsityötä arjen näkökulmasta. Videoiden tarkoituksena on herätellä ajatuksia ja toimia keskustelun pohjana.

Olemme laatineet kysymyksiä jokaisen videon yhteyteen. Niitä voi oppilaiden iän huomioiden hyödyntää monin tavoin, esimerkiksi ryhmätöiden yhteydessä.

valkonen

Kommenttiosiossa voi jakaa vinkkejä sivuston käyttämisestä opetuksessa.

Palauteosioon toivomme palautetta sivuston sisällöstä.