Talouselämä-lehdessä oli 24.6.2012 asiaa käsitöiden tekemisestä. 

Asiantuntijana artikkelissa on Työterveyslaitoksella työskentelevä
aivotutkija ja professori Minna Huotilainen. On hienoa että tutkijan
suulla saadaan kuulla siitä, minkä käsityön tekijät ovat näppituntumalla
itsekin kokeneet: "Käsityöt ovat aivojen herkkua! Ne ruokkivat kolmiulotteista ajattelua ja
virittelevät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja parantavat
aivopuoliskojen yhteistyötä. Ne tarjoavat mielekästä tekemistä sekä
älyllisiä ja taidollisia haasteita
."

Miksi erityisesti puikoilla neulominen on huippusuosittua? Eikö muka
kaupasta saa sopivia neulottuja tuotteita? Joskushan asia oli noin, eikä
edes ikuisuuksia sitten. Käsillä tekijä sai paikatuksi perheen
vaatetusta ja muutakin itse tekemällä, kun kaupasta ei saanut tai rahat
eivät riittäneet. Nyt elämme yltäkylläisyyden ajassa. Mootivit
itsetekemiselle saavat tulla entistä omahyväisemmistä lähteistä:
tekemisen ilosta, omaperäisyyden tarpeesta, kokeilun halusta. Hyvästä
olosta kun saa tehdä käsillään! Moni ongelma ratkeaa ja murhe asettuu
oikeisiin mittasuhteisiin, kun voi rauhoittua käsityön rytmissä. 

Peruskoulun suunnalla on juuri nyt Valtioneuvoston päätettävänä uusi
tuntijako. Tuntijakoa jo kertaalleen työstettiin, mutta uusiksi meni.
Yksi syy mm. se, ettei hallituksen lupaamaa taito- ja taideaineiden
lisäämistä esitettykään. Miten käy nyt? Hallitus ei ole enää sama,
varmaan on uudet näkemyksetkin...  

Aivotutkija Huotilainen sanoo: ”Käsityöt koulussa eivät ole mitään täytetoimintaa, vaan välttämättömiä oppimisen kannalta.
Se voi olla yksi syy suomalaislasten Pisa-menestykseen, meillä
lukuaineiden opetukseen käytetään vähemmän aikaa kuin muissa maissa”.
Lue lisää http://www.talouselama.fi/tyoelama/kudo+tyohuolesi+pois/a2135025