Kaikilla neulekoneilla voidaan neuloa ainakin sileää neulosta. Neulekoneet eroavat toisistaan sen mukaan, miten paksuja lankoja koneilla voi neuloa, millaisia muita neuloksia, sileän neuleen lisäksi, niillä voidaan neuloa sekä miten neulosmallit valitaan tai ohjelmoidaan. Elektroniset neulekoneet mahdollistavat monipuolisimman kuvioiden suunnittelun ja toteutuksen. Koneneulontaa aloittelevan on järkevintä hankkia aluksi edullinen peruskone, johon voi hankkia lisälaitteita, mitkä monipuolistavat koneen mahdollisuuksia.

Kotikäytössä olevat neulekoneet voidaan jaotella kolmeen päätyyppiin:

1. Yksitasoisiin neulekoneisiin, joihin saa hankittua lisälaitteena alatason.

Peruskoneella voidaan neuloa sileää neulosta ja siitä johdettuja erilaisia kuvioneuloksia. Yksitasoisina koneina on saatavana reikäkortti-, näppäin- ja elektronisia koneita. Näiden erot liittyvät kuvioneulosten neulanvalinta-automatiikkaan sekä mallikerran kokoon. Hankkimalla koneeseen alatason, neulosvalikoima vieläkin monipuolistuu. Kun koneessa on kaksi tasoa, sillä voidaan neuloa erilaisia joustinneuloksia ja niiden johdannaisia esim. patenttineulos.

Yksitasoiset neulekoneet voidaan jakaa neulojen koon ja määrän mukaan kahteen tyyppiin: ohutlankakoneisiin (200 neulaa/silmukkaa) ja paksulankakoneisiin (110 neulaa/silmukkaa). Langan paksuus ja neulojen lukumäärä vaikuttavat siihen kuinka leveitä kappaleita koneella on mahdollista neuloa.

2. Kaksitasoisiin neulekoneisiin

Koneen peruskokoonpanoon kuuluu jo valmiina ylä- sekä alataso eli etu- ja takataso. Paitsi, että koneella voidaan neuloa kaksitasoisesti joustinneuloksia ja niistä johdettuja neuloksia, sillä voidaan neuloa myös sileää neulosta käyttämällä vain yhden tason neuloja. Kaksitasoiset neulekoneet voivat olla myös elektronisia, joissa mallineulos voidaan ohjelmoida tietokoneen avulla.

3. Neulureihin

Uusin neulekonetyyppi, joka on kevyt ja yksitasoinen. Neuluri ei varsinaisesti ole neulekone, koska siinä ei varsinaisesti ole yleensä kuvioautomatikkaa. Neulosvalikoima on suppea neulekoneisiin verrattuna, vaikka joihinkin neulurimalleihin saakin liitettyä alatason joustinneuloksia varten. Neulurilla voi yleisesti neuloa sileän neuloksen lisäksi tavallisempia perusneuloksia kuten pitsi- ja kirjoneuloksia sekä intarsia eli monivärikuvioillista neulosta.

MITÄ KANNATTAA MIETTIÄ, KUN ON HANKKINUT NEULEKONEEN ?

Sijoituspaikka

Neulekone kiinnitetään pöytään tai sille on mahdollista hankkia oma alusta. Kun koneella on oma paikka, se on aika työskentelyvalmiina. Kun suunnittelet neulekoneen sijoituspaikkaa huomioi, että neulekone voi olla meluisa. Tärkeintä on kuitenkin huomioida se, että neulekoneella neulottaessa langasta irtoaa pölyä! Muista, paitsi koneen huoltaminen ja puhdistaminen, myös työympäristön siisteys.

Työskentely / Työympäristö

Neulekoneella työskennellään sivusuunnassa, joten työskentelyssä sivuilla on oltava riittävästi tilaa. Neulekoneen vieressä on hyvä olla tilaa myös langoille, ohjeille, ja mahdollisille muistiinpanovälineille. Muistiinpanot helpottavat työskentelyä! Myös neulekoneen pientyövälineille täytyy olla paikka neulekoneen läheisyydessä.

Ergonomia

Neulekoneella työskentelyssä on tärkeää, että sinulla on kunnollinen, säädettävä, työtuoli. Tuoli tulee säätää hieman normaalia korkeammalle, koska neulominen on helpompaa ylhäältä päin katsottuna. Sivusuuntainen neulominen ei myöskään rasita hartioita, kun tuoli on säädettynä tarpeeksi korkealle. Neulominen neulekoneella tarvitsee usein huoneen yleisvalaisinta tehokkaamman valaistuksen!