Valmis ryhtymään kittien säilytyspussien ompelijaksi.