valkoinen teksti

Kestävä käsityö on kestävän kehityksen mukaista käsityötä.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen haaste, jonka tarkoitus on turvata hyvä elämä myös tulevaisuudessa. Kestävä kehitys sisältää paljon muutakin kuin perinteisen ympäristön- ja luonnonsuojelun.

Kestävä käsityö voidaan jakaa kestävän kehityksen tavoin neljään osa-alueeseen:

  • Kulttuurisen kestävyyden tehtävä on vahvistaa eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten identiteettiä, tapoja ja arvoja. Oman kulttuuriperinnön vaaliminen on tärkeää. Esimerkiksi vanhojen ja perinteisten käsityötekniikoiden, materiaalien ja työtapojen säilyttäminen on arvokasta kulttuuriperintöä.

  • Sosiaalinen kestävyys huomioi yksittäisen ihmisen lisäksi myös yhteisön siten, että seuraavillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvinvointiin. Jokainen ihminen voi omassa arkielämässään vahvistaa sosiaalista kestävyyttä huomioimalla toisia ihmisiä vaikkapa eri tavoin auttamalla tai käsitöitä yhdessä tekemällä. Tekstiiliteollisuudessa sosiaalinen kestävyys ottaa huomioon työntekijöiden työolot.

  • Ekologinen kestävyys ottaa huomioon ympäristön. Kehityksen pitäisi olla tasapainossa luonnonilmiöiden sekä luonnonvarojen säilymisen ja riittävyyden kanssa. Ekologisesti kestävä käsityö on pitkäikäinen, tarpeellinen ja valmistettu laadukkaista ja mielellään lähellä tuotetuista materiaaleista, joiden valmistuksessa on huomioitu luonto ja sen hyvinvointi.
  • Taloudellinen kestävyys ottaa kantaa tavarapaljouden runsauteen. Tavaroita ja palveluja pitäisi tuottaa niin, että ympäristöä rasitetaan entistä vähemmän. Taloudellisesti kestävää on myös paikallisten käsityöyrittäjien suosiminen. Kestävä käsityö ei tuhlaa materiaaleja.

valkoinen teksti

Kestävän käsityön osa-alueet ovat moninaiset ja limittyvät keskenään. Harvaa asiaa voidaan luokitella vain yhteen osa-alueeseen kuuluvaksi.