valkoinen teksti

Tämä sivusto käsittelee kestävää käsityötä.

Kestävällä käsityöllä tarkoitetaan kestävän kehityksen mukaista käsityötä.

Sivustolta löytyy oppimateriaalia kestävän käsityön tutuksi tekemiseen ja tietoa kestävän käsityön eri osa-alueista.

Alla olevassa infovideossa esitellään lyhyesti esimerkein, mitä kestävä käsityö voi olla. Se sopii hyvin johdannoksi aiheeseen.

valkonen

 

Voit myös tutustua Vaatteen elinkaari -sivustoon.