valkonen teksti

Nettilinkkejä:

Vaatteen elinkaari -sivusto

Kestävä kehitys Punomossa

Kestävä käsityö käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n sivuilla

Taina Sahan artikkeli "Kestävä käsityö elämään"

Taito Pirkanmaa ry:n "EKOLOGINEN KÄDENJÄLKI - materiaali taidekasvattajalle"

Vihreät Vaatteet - Tietoa ekologisista ja eettisistä vaatteista

valkonen

Kirjallisuutta:

Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Juva: WS Bookwell Oy.

Suojanen, U. 1997. Vihreät tekstiilit. Helsinki: Yliopistopaino.

Lindén Ivarsson, Anna-Stina. 2006. Do ReDo. Kuinka Villapaita paloitellaan. Helsinki : Schildt

 

Suosalo, A. & Tavasti, A. 2008. Opas ekologiseen lastenkulttuuriin. Turku : Sammakko.