kollaasi4

Salapoliisipeli Hotelli Helmenhohto on hauska ja innostava opetuspeli, jonka kautta tutustutaan erilaisiin tekstiilimateriaaleihin ja niiden testaamiseen yhteistoiminnallisesti. Oppilaat työskentelevät ryhmissä tehden testejä eri materiaaleille selvittääkseen vihjeiden perusteella, mitä rikollisella on ollut yllään ja päätellä näin kuka on syyllinen.

Luokka-aste/ikä 5.-9. Luokka
Kesto 60-75 min
Integrointi Tekstiilityö ja kemia

 

Usein peruskoulun tekstiilityössä materiaalituntemuksen opettaminen jää vähäiseksi ja peli kehitettiin tähän tarpeeseen. Peli on suunnattu yläkoululaisille, mutta mahdollinen toteuttaa myös alakoulun yläluokilla. Peli integroituu hyvin etenkin kemian oppiaineeseen ja onkin suositeltavaa, että yhteistyötä tehtäisiin ja pelin anti hyödynnettäisiin molempiin aineisiin. Pelin pelaamiseen aikaa menee noin yhden kaksoistunnin verran, riippuen siitä, miten pitkälle valmisteluja on tehty etukäteen. Valmistelut sisältävät mm. tarvittavien tekstiilimateriaalien ja testaustarvikkeiden hankkimisen. Aluksi materiaalien hankkiminen voi tuntua työläältä, mutta kun työ on kerran tehty, on tavarat helppo ottaa esille muidenkin ryhmien kanssa! Pelin oppimistavoitteena on hankkia oppilaille tekstiilitietoutta ja tutustua kuitujen testaukseen, mikä auttaa oppilaita ymmärtämään eri materiaalien ominaisuuksia ja hoitamaan tekstiilituotteita oikein.

Tämä peli on suunniteltu ja toteutettu Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen pääaineopiskelijoiden kurssityönä. Pelin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana:

Minna-Maija Sihvo

Hanna Silvennoinen

Anna Tuohimaa

Henna Kolppo

Eeva-Liisa Särkelä

Vivi Lamberg

Matilda Ylä-Mononen