TEKSTIILITYÖ VALINNAISAINEENA

Miksi opetella neulomaan ja ompelemaan maailmassa, jossa kaiken voi ostaa valmiina? Koska tulevaisuudessakin tarvitaan taitavia tekijöitä ja osaajia! Tekstiilitöissä opetellaan suunnittelu- ja työskentelytaitoja, joiden hallitseminen on työelämässä tärkeää. Ihminen tarvitsee myös vastapainoa teorialle, mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään. Samalla kehittyy terve itsetunto iloa tuottavan tekemisen avulla. Tekstiilitöissä pääsee näyttämään luovuuttaan ja osaamistaan – tämän olen ihan itse tehnyt!

KASILUOKKALAISTEN OPETUSSUUNNITELMA (pitkä valinta)

1. kurssi TS11(8.lk)

Asustekurssi

Tavoitteet:

Tavoitteena syventää eri tekniikoilla valmistettaviin asusteisiin liittyvää tietoa ja taitoa sekä oppia huomaamaan asusteiden merkitys osana pukeutumista.

Sisällöt:

- asustekokonaisuuden (väh. 2 osaa), kuten laukku, huivi, vyö, hattu tms. suunnittelu ja valmistus lankatyönä tai ompelemalla. Kuvioinnissa voidaan käyttää myös kirjonnan, kankaanpainannan tai silkkimaalauksen menetelmiä.

- asustetietoutta ja asustemuotia

- suunnittelun harjoittelua

- työpäiväkirja

- työhön liittyvän aikataulun laatiminen

- portfolion kokoaminen

- itsearviointi

2.kurssi TS12 (8.lk)

Oma vaate

Tavoitteet:

Tavoitteena on aikaisemmin opittujen pukeutumiseen, vaatteiden valmistamiseen sekä niiden hoitoon ja kierrätykseen liittyvien tietojen ja taitojen syventäminen. Vaatteen suunnittelussa ja hankinnassa pyritään entistä enemmän tiedostamaan oman maun, persoonallisuuden ja muodin merkitys.

Sisällöt:

- ala- tai yläosan vaatteen suunnittelu ja valmistus ompelukonetta ja saumuria monipuolisesti hyödyntäen ja rationaalisia työtapoja käyttäen.

- valmiskaavojen itsenäinen käyttö ja muokkaaminen.

- vaatteen hoito-ohjeita.

- pukeutumisen historiaa ja nykypäivää.

- työpäiväkirja.

- työhön liittyvän aikataulun laatiminen ja kustannuslaskelma

- portfolion täydentäminen

- itsearviointi

Lyhytkurssi tekstiilityö (8.lk) KORUJA JA PIENTÄ KIVAA (TS31)
Kurssin tavoitteet:

Tavoitteena on perehtyä muutamiin käsityön erikoistekniikoihin ja laajentaa kuvaa käsityön tekemisestä: tekstiilityö ei ole pelkästään neulontaa ja ompelua. Samalla voi saada uutta innostusta käsillä tekemiseen ja askarteluun.

Kurssin sisällöt:

Kurssilla tutustuttavat erikoistekniikat valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tehdään koruja helmistä ja metallilangasta. Mahdolliset muut kokeiltavat tekniikat esim. metallilankatyöt, punonta eri materiaaleista, kirjansidonta, solmeilu, paperityöt, huovutus jne. Tarkoituksena on valmistaa useita pienempiä töitä.

YSILUOKKALAISTEN OPETUSSUUNNITELMA

3. kurssi TS13 (9.lk)

Sisustus

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on tutustua sisustustekstiileihin, niiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Sovelletaan aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä opetellaan jotain uutta. Kankaanpainantatekniikoihin tutustuminen.

Sisällöt:

- kankaanpainanta ja värjäysmenetelmät sekä niihin sopivat värit, kankaat ja kuviot

- oman sisustustekstiilin suunnittelu ja toteutus. Tekniikoina esim. kudonta (matto, poppana) tai ompelu (tilkkutäkki, seinävaate, tekstiilitaulu, tyyny). Kuvioinnissa voi käyttää värjäystä ja kankaanpainantaa.

- laaditaan oma sisustussuunnitelma.

- värien valintaan liittyvää tietoutta.

- työpäiväkirja

- työhön liittyvän aikataulun laatiminen

- portfolio

- itsearviointeineen.

4. kurssi TS14 (9.lk)

Minun tekstiilini. Tekstiilityön lopputyö.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on syventää ja soveltaa aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja omavalintaiseen työhön ja tekniikkaan liittyen. Omaan työhön ja tekniikoihin liittyvän tiedon etsiminen.

Sisällöt:

- vapaavalintaisen työn suunnittelu ja toteutus

- työn toteuttamiseen parhaiten sopivien tekniikoiden valinta

- valittuun työhön ja tekniikkaan liittyvien tietojen hankkiminen ja soveltaminen omaan työhön. Tietoja kootaan myös liitettäväksi portfolioon.

- työpäiväkirja

- työhön liittyvän aikataulun laatiminen ja kustannuslaskelma

- portfolio

- itsearviointeineen.