Seuraavassa esitellään lyhyesti 3D tulostamisen eri työvaiheet. 

 

 1. 3D-mallin hankkiminen 
  • malli voidaan piirtää itse käyttäen ilmaisohjelmia (esim. SketchUp, Tinkercad) tai kaupallisia ohjelmia (esim. Solidworks, Inventor) 
  • malli voidaan skannata olemassa olevasta objektista 3D-skannerilla
  • Malli voidaan ladata valmiina esimerkiksi verkon mallikirjastoista 
  • mallin tulee olla .STL tiedostomuodossa
  •  Sopivia ohjelmia mallintamiseen löydät  täältä

 

   

 

 

2. mallin viipalointi

  • .STL- muodossa oleva malli siirretään tietokoneen tulostusohjelmaan
  • Tulostusohjelma viipaloi STL-mallin kaksiulotteisiksi kerroksiksi ja luo G-koodin, jonka avulla tulostusta ohjataan
  • Tulostusohjelmassa voidaan yleensä myös määritellä tulostusasetukset (kerrospaksuus, tulostusnopeus, tulosteen täyttöaste jne.)

 

 

 

 

3. Tulostaminen

  • Tulostusalusta käsitellään sopivalla tavalla, suutin ja alusta lämmitetään ja tulostus voi alkaa.

 

      

 

4. Viimeistely

  • Poistetaan ylimääräiset tukimateriaalit ( jos sellaisia on käytetty)
  • Valmis tuloste voidaan myös pintakäsitellä materiaalille sopivalla tavalla

 

 

TULOSTUSPROSESSIN KESTO

3D-tulostaminen on melko hidasta. Tulostusprosessiin kuluva aika riippuu siitä suunnitteleeko ja piirtääkö tulostettavan mallin alusta asti itse, vai käyttääkö valmista mallia. Tulostimen vakioasetuksia kannattaa muokata tulostettavan kappaleen mukaan. Mitä suurempi kerrospaksuus, sitä rosoisempaa jälkeä tulostin yleensä tekee. Ohut kerrospaksuus parantaa tulosteen resoluutiota, mutta vastaavasti pidentää tulostusaikaa. Lisäksi esimerkiksi tulosteen yksityiskohtien määrä, täyttöaste (infill) ja tukimateriaalin käyttö vaikuttavat tulostusnopeuteen.