Kolmiuloitteinen tulostus tarkoittaa virtuaalisen 3D-mallin tuottamista fyysiseksi esineeksi 3D-tulostimen avulla. Virtuaalinen 3D-malli voidaan luoda tietokoneelle itse mallintamalla tai skannaamalla 3D-skannerilla jo olemassa olevasta kappaleesta. 3D-skannattuja malleja voidaan muokata ja varioida lisää tietokoneen CAD (tietokoneavusteinen suunnittelu)-ohjelmistoilla  tai muilla 3D-mallintamiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla.

Kolmiulotteista tulostusta varten on kehitetty monenlaisia tekniikoita ja tulostuslaitteistoja. Kouluissa ja kirjastoissa (sekä kotikäyttöön suunnitelluissa) 3D-tulostimissa tulostus perustuu kappaleen rakentamiseen kerros kerrokselta ainetta lisäämällä. 

3D-tulostus on yksi nopeiten kasvavista ja kehittyvistä valmistusteknologioista. 3D-tulostimella voidaan valmistaa esimerkiksi prototyyppejä, koriste- ja tarve-esineitä, leluja, varaosia, valumuotteja, proteeseja, implantteja ja ruokaa. 3D-tulostamiseen liittyvää tekniikkaa ja sovelluksia kehitetään kokoajan eteenpäin. 

 

Kuvissa Minifactory ja Ultimaker 2+ 3D-tulostimet

 

3D-tulostamisen hyötyjä

 • Tuotteet voidaan varastoida digitaalisina malleina ja tulostaa paikallisesti (säästetään varastointi- ja kuljetuskustannuksissa)
 • Monimutkaisten rakenteiden tulostus helppoa, ei tarvita välttämättä erillistä kokoonpanoprosessia
 • Tuotteiden variointi helppoa, ei tarvitse valmistaa joka kerta erillistä muottia
 • 3D-tulostus sopii hyvin prototyyppien valmistukseen
 • Voidaan saada aikaan tarkkoja jäljennöksiä

 

 

3D-tulostamisen rajoituksia

 • Hyvät tulostimet ovat vielä melko arvokkaita
 • Tulostamisen hitaus
 • Varsinkin kotikäyttöön suunniteltujen 3D-tulostimien jälki on vielä melko heikkolaatuista (Vaarana "turhan" tavaran lisääntyminen?)  
 • Työturvallisuuskysymykset
 • Tekniikan kehityksen nopeus. Vanhentuvatko esimerkiksi koulukäyttöön hankitut laitteet liian nopeasti?
 • Tekijänoikeuksiin ja muihin 3D-tulostamisen sosiaalisiin, eettisiin ja lainsäädännöllisiin kysymyksiin liittyvät haasteet